Těšíme se na vaši návštěvu

Historie sboru

Kořeny neborovského sboru sahají až do období před druhou světovou válkou.  Na bohoslužebná shromáždění docházeli sborovníci z Nebor do Třineckého chrámu, ale kromě toho se scházeli tady v Neborech: dospělí k biblickým hodinám, děti na nedělní besídce, další nacvičovali hru na mandolínu. Vše se konalo v sále "Rozhodných křesťanů" asi 1 km od sborového domu směrem k Třineckým Železárnám. (Neborovští evangelíci nebyli součástí společenství Rozhodných křesťanů.)

(Obr. č. 1:  Modlitebna rozhodných křesťanů v Neborech,  info zde...)

(Obr. č. 2: Diagram vývoje spolků KS-SCH a Rozhodných křesťanů po druhé světové válce  - Z dějin probuzeneckých hnutí církve evangelické v česko-polském pohraničí (Ogrocká Krystyna)

Díky hnutí Křesťanského společenství (KS-SCH) v naší církvi se zmíněné aktivity dále rozvíjely a postupně docházelo k transformaci na funkční skupinky pěveckého sboru, mládeže, dorostu a nedělní besídky, které se nejen scházely, ale také sloužily svým programem na biblických hodinách a dalších shromážděních v Neborech a na bohoslužbách v Třinci. Kolem roku 1968 (v době uvolnění politické situace v naší republice) byly rovněž organizovány akce pro širší veřejnost s evangelizačním zaměřením. Brzy však nastala doba tzv. "normalizace", činnost Rozhodných křesťanů byla státními orgány zakázána a jejich modlitebna uzavřena. To také ovlivnilo činnost místního společenství SCEAV v Neborech jak z hlediska různých aktivit, tak i shromažďování. Díky rodině Emila a Evy Macurových, která nabídla shromažďovací místo (sál) ve vedlejším soukromém objektu, nedošlo k zásadnímu omezení činnosti všech skupinek.

Jak už bylo řečeno, sbor ke své existenci nepotřebuje nutně vlastní objekt, ale v té době každé setkávání mimo kostelní objekty bylo považováno za ilegální a někteří lidé se obávali navštěvovat taková setkání. Proto byly podnikány další kroky k zajištění vlastního shromažďovacího objektu nebo sálu, ale veškeré tyto snahy v té době byly marné a my jsme s vděčností přijímali místo v sálu rodiny Macurových.

Změnou politické situace v naší zemi po roce 1989 se otevřely i pro církve nové možnosti. Po příchodu faráře Stanislava Piętaka do třineckého sboru byla oficiálně ustanovena kazatelská stanice v Neborech a byly zahájeny přípravné kroky k realizaci původního záměru zajištění vlastního sborového objektu. Než došlo k samotné stavbě, předcházelo období zvažování a rozhodování na modlitbách, jakým směrem se dát. Zdá koupit nějaký vhodný objekt nebo spíše pozemek pro stavbu ... Díky Božímu vedení byl zakoupen výhodně situovaný pozemek v centru vesnice, na kterém, po vyřízení územních a stavebních záležitostí, byla zahájena stavba na jaře 1997 a trvala 4 roky.

O zkolaudování a slavnostním otevření sborového domu na podzim 2001 začal na tomto místě fungovat sborový život a oficiální založení samostatného sboru bylo už víceméně procedurální záležitosti. I když stále pokračovaly nutné dokončovací nebo opravné práce, těžiště zájmů se přesunulo na budování živého sboru. Ukázalo se, že je to mnohem těžší než samotná stavba a vyžaduje ještě většího a vytrvalého úsilí k hledání a naplňování konkrétních Božích záměrů pro náš sbor. Usilovně se modlíme o to, abychom byli otevřeným společenstvím nesoucím zvěst o spasení v Ježíši Kristu a s tím spojený život věčný pro každého, kdo Mu uvěří, a také společenstvím, skrze které mohou být naplněny potřeby všech hledajících. K tomu nám dopomáhej Bůh!

SCEAV Nebory
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky